TV förstör familjer

Fråga: Min make ville köpa satellit-TV till våra barn. Trots att jag var mot det köpte han den och satte den i takvåningen. Han blev fastklistrad vid den och började till och med sova och äta i det rummet. Han slutade umgås med sina barn så att skolan började klaga på deras dåliga studieresultat. Han började visa dåligt uppförande för minsta lilla sak. En gång kastade han ut mig hemifrån så att jag fick sova hos grannarna eftersom min familj är i al-Madînah. Just nu är jag hos min familj. Vad skall jag göra med tanke på att vi har barn tillsammans?

Svar: Självklart är det kvinnan som har rätt. I och med att mannen har gått så långt att han hängivet sitter vid TV så är det kvinnan som har rätt. Om det verkligen är som kvinnan säger så måste han frukta Allâh (´azza wa djall) och slå sönder parabolen. Den hindrar honom från att dyrka Allâh, umgås med hans familj, se efter hans barn och mycket annat gott. Han måste frukta Allâh. Jag ber Allâh att Han får honom höra mina ord. Han skall frukta Allâh (´azza wa djall) och slå sönder parabolen som har orsakat att han har blivit på det omnämnda viset. Gör han så kommer hans liv att bli bra, hans hjärta kommer att bli harmoniskt, hans angelägenheter kommer att korrigeras och Allâh kommer att ena honom med hans barn och familj.