TV är avbildning

Fråga: Finns det någon skillnad mellan fotografier och TV?

Svar: Jag ser ingen skillnad. Jag anser att hadîtherna om avbildningen berör allt som kallas för bilder. Det är åsikten som jag dyrkar Allâh med. Jag anser att dessa skillnader kommer från dessa människors knep. Det finns en risk att vissa ledare och lärda luras av dessa knep. Det finns som sagt ingen skillnad.

Jag anser att bilderna på TV är värre än uthuggningar. En TV avbildar människan och hennes röst, rörelser och allting annat. Du ser bilden framför dig. Hur den än kommer fram och i vilken skepnad den än dyker upp och hur de än filosoferar, är resultatet ett och samma – en bild. Man skall inte behöva använda sig av TV för att kalla till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. Det räcker med rösten. Jag har sett hur vissa kloka människor, som jag har rått, sätter på TV:n och täcker för skärmen så att de endast kan höra det som gagnar dem.

Islam är baserad på bevis och inte på bilder, skådespel, Anâshîd eller liknande medel. Det räcker för den troende att lyssna och förstå. Det räcker att han blir underrättad. Är du matrealist som endast tror på det du ser? Det är matrealisternas praxis. Vad mig beträffar, tror jag på det dolda och att talaren är Ibn Bâz. Jag har hört hans röst. Jag hörde sanningen och accepterade den.