Turban idag

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 A)

Fråga: I vår stad finns det några ungdomar som klär sig i turban vid olika event. Vi talade om för dem att handlingen inte är Sunnah, att den används bara där den är sed och att den till och med kan vara en iögonfallande klädsel. Deras motargument var att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klädde sig i turban, att han är vår förebild och att människor är obekväma med den bara för att de har avlägsnats från religionen. Vad säger ni om det?

Svar: Sakfrågan kräver en djupare förståelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klädde sig i turban, höftskynke och överdel eftersom hans samtida människor klädde sig på det viset. Med andra ord är det Sunnah att klä sig som människorna så länge själva klädseln inte är förbjuden. Men om själva klädseln är förbjuden, låt säga herrkläder under anklarna eller siden för män, så är den förbjuden ehuru människorna klär sig på det viset. Alltså är det Sunnah att klä sig som människorna om själva klädseln är tillåten. Avviker du från människornas klädsel blir den iögonfallande.

Ingen människa kan nämna något bevis där sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befaller turban. Om han hade befallt turban hade vi vetat att den är dyrkelse. Allt sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde är dyrkelse frånsett fall där vi vet att befallningen åsyftar enkom tillstånd. Inte en enda hadîth befaller oss turban. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade på sig turban eftersom hans samtida människor klädde sig så. Därtill ska du säga till bröderna att de för den sakens skull också ska börja klä sig i höftskynke och överdel, ty så kunde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också vara klädd. Ibland gick han i långskjorta.

Sålunda säger jag till dem att deras klädsel är iögonfallande, särskilt i samband med event. Indirekt säger de att de efterlever Sunnah till skillnad från alla andra som klär sig annorlunda. Indirekt är det så fastän de inte säger det rakt ut. Jag råder dem att klä sig som folket. Våra lärde, både gårdagens och dagens, klädde sig inte så. De var rättfärdiga, gudfruktiga, kunniga och de månade om Sunnah. De var tvivelsutan kunnigare än dessa.

De ska ha eloge för att de vill efterleva Sunnah, men först ska de lära sig Sunnah och veta att föreskriften eftersträvar ett enat folk och att de inte ens ska vara oeniga om klädseln. Därför förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) iögonfallande klädsel.