Turban i ett främmande land

Fråga: En person har på sig turban i ett land vari den inte brukas. Skall han fördömas för det?

Svar: Ja. Han skall klä sig som landsmännen så länge inte klädseln är förbjuden. Om deras klädsel är lovlig får han klä sig som dem. Han skall inte skilja sig från dem eftersom det är uppseendeväckande. Det är en uppseendeväckande klädsel.