Tungan måste röras under läsningen i bönen

Vid förmåga är det obligatoriskt att röra på tungan i samband med obligatorisk Dhikr i bönen som Qur’ân-läsning och dylikt. Den som säger att det går bra utan det skall krävas på ånger.

Beträffande rekommenderad Dhikr, är det rekommenderat att röra på tungan. Den kända åsikten i ash-Shâfi´îs och Ahmads rättsskolor är att man skall kunna höra sig själv om det inte finns något som förhindrar det. Däri finns en åsikt som säger att rörelserna skall uttala bokstäverna.

Den bästa Dhikr är med hjärtat och tungan, därefter den som bara sker med hjärtat och därefter den som bara sker med tungan.

I bönen är det påbjudet att läsa Dhikr med hjärtat och tungan tillsammans. Det är möjligt att göra det med tungan. Hjärtat däremot kan få hinder på grund av tvångstankar. Om en person bara gör obligatorisk Dhikr med hjärtat och en annan bara med tungan, råder det inga meningsskiljaktigheter om att den förste personens bön är ogiltig, även om Dhikr med hjärtat är bättre, därför att han har lämnat en möjlig plikt.