Tugga kat och hallucinera

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 325-326

Fråga: Vissa Sûfiyyah säger att hyllningssånger som sjungs i samband med katbjudningar och bröllop hör till erinran av Allâh. Stämmer det?

Svar: Som Ibn Hazm sade i ”al-Fisal”:

”Allâh har prövat islam med Sûfiyyah och Shî´ah.”

Både Sûfiyyah och Shî´ah banar vägen för kommunismen. De utgår från åsikter, drömmar och visioner, och håller sig inte alls till Qur’ânen och Sunnah. Som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade, de har eskalerat så pass att Ibn ´Arabî sade:

Herren är slaven och slaven är Herren

Om jag bara visste vem som är den myndige

Sûfiyyahs galenskap är ändlös. Förr i världen brukade Sûfiyyah hallucinera på grund av ensamhet och hunger. Idag hallucinerar Sûfiyyah på grund av jordelivet. Jordelivet är numera en prövning för dem. De tuggar kat, röker och blåser folk på pengar. De bryr sig inte om någon kallar dem till otro. De bryr sig inte om någon försvarar otro. Vissa Sûfiyyah sade att det är bättre att vara tjuv i ensamhet än Sûfî som är prövad av jordelivet. I Ibn-ul-Djawzîs “Sifat-us-Safwah” heter det att Imâm ash-Shâfi´î sade att den man som mornar som Sûfî kvällar som dåre.

Den erinran och de hyllningssånger som kommer på tal i frågan innehåller innovationer, innovativa sätt att komma närmare Allâh och avguderi. Därefter sitter de och tuggar kat. Deras första prioritering är att attrahera människor. För övrigt har jag en föreläsning om Sûfiyyah.

Sûfiyyahs stormän som Ibn Sab´în, at-Tilmisânî, al-Hallâdj och Ibn ´Arabî eskalerade så mycket att de till sist dementerade föreskriften och förlovade synder. Vissa av dem sade att Farao var bättre än Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); Farao var monoteist medan Mûsâ var avgudadyrkare. Detta nämner Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) i den andra volymen av “Madjmû´-ul-Fatâwâ”. De menar på att Farao tyckte inte om att Allâh allena skulle dyrkas eftersom allting är ändå Allâh, medan Mûsâ var avgudadyrkare då han krävde att bara Allâh dyrkas. Jag rekommenderar bröderna att läsa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) andra volym av “Madjmû´-ul-Fatâwâ” för att läsa mer om deras galenskaper.