Trygga Ka´bah

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/549)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

Den första helgedom som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Den förmedlar klara budskap och den plats där Ibrâhîm en gång stod; den som stiger in där är i trygghet.”1

´Abd bin Humayd, Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir och Ibn Abî Hâtim rapporterade att Qatâdah sade:

”Innan islam kunde en man begå alla möjliga brott och sedan ta sin tillflykt till Haram utan att bli ofredad eller jagad. I islam undkommer han dock inte Allâhs gränser; om han stjäl, handhuggs han, om han horar, straffas han, och om han dödar, avrättas han.”

´Abd bin Humayd, Ibn-ul-Mundhir och al-Azraqî rapporterade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om jag hade hittat al-Khattâbs mördare där skulle jag inte rört vid honom förrän han gått ut därifrån.”

Ibn Djarîr och Ibn Abî Hâtim rapporterade att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Den som tar sin tillflykt till Huset får tillflykt av Huset. Han ska dock varken förses med skydd, mat eller dryck. När han kommer ut får han betala för sin synd.”

Liknande har återberättats från honom via flera håll. ´Abd bin Humayd och Ibn Djarîr rapporterade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om jag hade hittat min faders mördare i Haram skulle jag inte ofredat honom.”

Ibn Djarîr rapporterade att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Om jag hade hittat min faders mördare i Haram skulle jag inte angripit honom.”

al-Bukhârî, Muslim och andra återberättade Abû Shurayh al-´Adawî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Dagen efter Erövringen reste sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp och sade: ”Det är Allâh, och inte människor, som har helgat Makkah. Ingen människa som tror på Allâh och Yttersta dagen får spilla blod eller hugga träd där. Om någon förlovar det till följd av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strid, ska ni säga: ”Allâh har tillåtit Sitt sändebud till skillnad från er.” Han gav mig tillstånd en stund under dagen varefter dess helgd återvände idag såsom den var igår.”

13:96-97