Tröttheten som förhindrar bönen

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

”Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger.”1

Till detta hör även att personen inte skall be när han är så pass trött att han inte vet vad han gör eller säger. Versen kan till och med indikera på att den som vill be skall först och främst avsluta allt distraherande. Exempelvis skall han utföra naturligt behov eller stilla hungern, vilket nämns i den autentiska hadîthen, innan han börjar be.

14:43