Trosläran skall studeras i detalj

Vi skall studera trons grunder i detalj. Vi skall ha kunskap om sekterna som avviker från dessa grunder så att vi inte faller i innovationer och villfarelser. Vi skall ha kunskap om Ahl-us-Sunnahs metodik. Vi skall ha kunskap om deras grunder och trosläror och undvika alla otrogna och praktiska innovationer, fel och avvikelser som motsätter sig dem så att vi kan behaga Allâh (´azza wa djall) och närma oss Honom med korrekta trosläror, korrekt dyrkan, korrekta handlingar, korrekta karaktärer och sund och rätt förståelse.

Bröder! Vi måste studera dessa frågor. Böcker har författats om dem. Böcker har författats om Djibrîls hadîth. Studera dessa pelare och böcker som har skrivits om dem.