Trosbekännelsen gagnar inte utan bönen

Fråga: Har man rätt till medlingen om man endast dyrkar Allâh utan att ha bett på grund av lathet?

Svar: Han har inte alls endast dyrkat Allâh (´azza wa djall). Han gagnas inte av trosbekännelsen förrän han förrättar bönen och resten av islams pelare. Han är inte muslim om han säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och låter bli att be. Han gagnas inte av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Ty han har inte handlat utmed dess fordringar. Han har varken vetat vad den betyder eller handlat utmed dess fordringar. Han har nöjt sig med uttalet. Denne gagnas intet av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh.