Tror att solen gått ned och bryter fastan

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/660)

891 – Jag frågade min fader om en man som felaktigt tror att solen har gått ned och bryter fastan. Han svarade:

Han ska ta igen den dagen. Jag anser dock inte att han ska sona för den.”