Trons träd i hjärtat

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 73

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna, från en fredagsbön till nästa fredagsbön och från en Ramadhân till nästa Ramadhân, stryker bort allt däremellan så länge de stora synderna undviks.”[1]

Denna hadîth bevisar Allâhs väldiga favör och givmildhet då Han understryker dessa tre väldiga dyrkan och poängterar deras höga ställning hos Allâh. Deras frukter är förvisso otaliga. En av dem är att de fulländar slavens religion och islam, föder tron och vattnar dess träd. Allâh planterar trons träd i de troendes hjärtan och de växer efter deras tro. Vänligt och generöst har Han bestämt plikter och rekommendationer för att detta träd ska vattnas och växa samt skyddas mot sjukdomar så att det kan fulländas och slutligen ge frukt. Synders påverkan är väldigt negativ och det är allom bekant att de reducerar tron.

[1] Muslim.