Tronens hyllning till Allâh efter Hans resning över den

Allâh (´azza wa djall) sade:

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”1

12093 – ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى

Därefter reste Han sig.”

”Det vill säga besteg (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.

12094 – Min fader berättade för oss: Hishâm bin Khâlid berättade för oss: Shu´ayb bin Ishâq berättade för oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

… därefter reste Han Sig över tronen.”

Det var den sjunde dagen.”

12095 – Yazîd bin Sinân al-Basrî berättade för oss: Yazîd bin Abî Hakîm berättade för oss: al-Hakam bin Abân berättade för mig: Jag hörde ´Ikrimah säga:

Allâh började skapa himlen, jorden och allt däremellan en söndag. Därefter reste Han sig över tronen en fredag under tre stunder.”

12096 – Min fader berättade för oss: Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Hâzim underrättade mig, från Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från as-Salûlî, från Ka´b-ul-Ahbâr som sade:

I samband med att Allâh skapade skapelsen reste Han sig över tronen varvid den lovade Honom.”

Det vill säga tronen.

113:2