Tronens bärare

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/531-532)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

… och änglarna från alla håll och över dem skall åtta den Dagen bära din Herres tron.”1

Det vill säga att åtta änglar ska bära tronen på Domedagen. Den omtalade tronen kan antingen åsyfta den väldiga tronen eller också den tron som kommer att placeras på jorden i samband med Domedagens rättegång – Allâh vet bättre vad som är korrekt. al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag var i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”2

Ibn Abî Hâtim sade: Abû Sa´îd bin Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Zayd bin al-Habbâb berättade för oss: Abûs-Samh al-Basrî berättade för mig: Abû Qubayl Yahyâ bin Hâni’ berättade för oss att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr säga:

Tronens bärare är åtta stycken. Avståndet mellan deras ena mediala kantus och deras ena ögonvrå motsvarar en färd på 100 år.”

Ibn Abî Hâtim sade: Min fader berättade för oss: Ahmad bin Hafs bin ´Abdillâh an-Naysâbûrî skrev till mig: Ibrâhîm bin Tahmân berättade för oss, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Muhammad bin al-Munkadir, från Djâbir som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har fått tillstånd att berätta för er om en ängel som bär tronen. Avståndet mellan dess öronsnibb och dess hals motsvarar en fågels flygning på 700 år.”

Berättarkedjan är bra och dess återberättare är pålitliga.

Också Abû Dâwûd rapporterade den i ”as-Sunan”: Ahmad bin Hafs bin ´Abdillâh berättade för oss: Min fader berättade för mig: Ibrâhîm bin Tahmân berättade för oss, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Muhammad bin al-Munkadir, från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har fått tillstånd att berätta för er om en av Allâhs (ta´âlâ) änglar som bär tronen. Avståndet mellan dess öronsnibb och dess axel motsvarar en färd på 700 år.”

Så lyder Abû Dâwûds formulering.

169:71

2Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).