Tron på trosbekännelsen utan att uttala den

Publicerad: 2011-01-08
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/133)

 

Om man tror med sitt hjärta att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan att uttala det, säger Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah att det råder samstämmighet om att han inte är muslim till dess att han uttalar det.

Ordet ”Jag vittnar” står för ett utlåtande och ett utlåtande består av ett uttalande. Det är alltså inte giltigt att bara ha en avsikt. Den gagnar ingenting hos Allâh till dess att den uttalas. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos sin farbror Abû Tâlib, sade han:

”Säg ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”.”

Han sade inte:

”Tro att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”