Tron gagnar inte utan bön

Fråga: Vissa menar att den som saknar handlingar till fullo lämnar tron men att det inte fordrar att han inte gagnas av den grundläggande tron och trosbekännelserna. Enligt dem gagnas han av dem lik vallfärdaren som mister vistelsen i ´Arafah som utgör en av vallfärdens pelare; han gagnas ju av de andra pelarna. Vad säger ni om det?

Svar: Det stämmer inte. Han gagnas inte av sin tro om han inte ber. Icke-bedjarens otro är bevisad. Detsamma gäller personen som inte vistas i ´Arafah; hans vallfärd är ogiltig, vilket har bevisats i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Men den som hinner komma till ´Arafah innan gryningen slår in på Slaktdagen, anses ha vistats på platsen och inte annars. Att han stenar, övernattar i Minâ och utför Tawâf och Sa´y spelar ingen roll.