Tron består inte bara av bekräftelse

Fråga: Jag hade tvångstankar om tron. När jag frågade en student om trons innebörd svarade han:

”En definitiv bekräftelse av den Sharî´ah som uppenbarades för Muhammad (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam).”

Stämmer det?

Svar: Det är Murdji’ahs lära. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära säger att tron består av tungans tal, hjärtats troslära och kroppsdelarnas handlingar. Det handlar inte bara om bekräftelse.