Trohetslöfte i samband med konversion

Fråga: Vad är domen för att lova trohetslöftet i samband med konversion till islam. Exempel på det är att gå till en Shaykh, lova honom trohetslöftet och säga att man inte skall avguda någon annan med Allâh, trotsa Allâh…

Svar: Det behövs inget trohetslöfte. Du skall bara vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Därmed har du konverterat till islam. Du behöver inget trohetslöfte.