Trög student

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 100-101

Fråga: Jag är en ungdom som dels hungrar efter kunskap och vetenskapliga lektioner, dels har svårt för att begripa många sakfrågor. När lekmän ställer mig frågor som kan verka enkla, saknar jag bevis för dem för att kunna vägleda dem. Vad råder ni mig?

Svar: Jag råder dig att fortsätta söka kunskap. Allâh kommer att bana en väg för dig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1

Krossa inte dig själv. Det du inte förstår idag förstår du imorgon. Det sägs hur en imam inom grammatik hade svårt för att förstå grammatik i början. En dag såg han en myra bära mat uppför en vägg; varje gång den kom högre upp föll den ned. Till sist tog den sig hela vägen upp. Då intalade han sig själv att om en myra klarar av att kämpa på det viset och slutligen lyckas, varför skulle inte också han kunna lyckas? Så han kämpade vidare till dess att han blev en imam inom grammatik. Därför råder jag dig att be Allâh begåva dig med förståelse och läsa åkallan:

يا معلم إبراهيم علمني ويامفهم سليمان فهمني

Du som lärde Ibrâhîm; lär mig! Du som fick Sulaymân att förstå; få mig att förstå!”

1Muslim (2699).