Troendes tro varierar

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/45)

Följeslagarna, efterföljarna och Ahl-us-Sunnahs efterträdande lärde är enade om att de troendes tro varierar i grader. Ibn Abû Mulaykah sade:

”Jag upplevde trettio av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och alla bävade för hyckleri. Ingen av dem sade att deras tro är som Djibrîls och Mîkâ’îls tro.”[1]

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Sitt med oss; låt oss tro en stund.”

[1] al-Bukhârî (47).