Trodde endast israeliterna på Mûsâ?

publicerad
15.09.2010

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/558)

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Av rädsla för förföljelser från Faraos och stormännens sida förklarade sig bara en släkt bland hans folk tro på honom.”1

Han (ta´âlâ) underrättar om att ingen från Faraos släkt trodde på Mûsâ (´alayhis-salâtu wa was-salâm) förutom ett fåtal unga människor trots Mûsâs klara och tydliga bevis och mirakel. De fruktade att Farao skulle tvinga dem att återigen häda… Det är känt att samtliga israeliter trodde på Mûsâ (´alayhis-salâtu was-salâm). De hade fått profetior om honom och via hans egenskaper och beskrivningar kände de igenom honom från de tidigare skrifterna.

1 10:84