Trodde bara femtonåringar måste fasta

Fråga: En könsmogen person fastade inte Ramadhân eftersom han trodde att fastan åligger bara den som har fyllt femton år. Vad åligger honom?

Svar: Han är skyldig att ta igen dagarna han inte fastade. Det eventuellt enda undantaget skulle i så fall vara om han kommer från trakter som präglas av okunnighet och saknar folk som lär ut. I så fall får hans tillstånd studeras.