Tro utan handling är Irdjâ’

De värsta Murdji’ah är Djahmiyyah som säger att tron ligger i hjärtats kännedom även om det inte skulle bekräfta. En person är nämligen troende så länge han vet med sitt hjärta även om han inte bekräftar, talar eller handlar. Så länge man vet, anses man vara troende. Detta är den vidrigaste åsikten Murdji’ah har.

Irdjâ’ innebär alltså att skjuta upp på handlingarna från tron, utesluta handlingarna från tron och anse att en person kan vara troende även om han varken handlar, förrättar bönen, fastar, vallfärdar eller gör någonting annat. Han är troende även om han skulle utföra de värsta synderna. De anser att synder inte får hans tro att sjunka. Så länge hans hjärta har vetskap, är hans tro fullkomlig även om han skulle göra otukt.