Tro på horoskop är otro

Fråga: Vad är domen för den som tror på himlakroppar?

Svar: Hur tror han på himlakroppar? Den som tror på och bekräftar horoskopen i tidningarna beträffande händelser och underrättningar om det dolda är en otrogen idoldyrkare.