Tro på Allâhs händer och höghet utan föreställning

Publicerad: 2010-01-24
Författare: Imâm Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (d. 371)
Källa: I´tiqâdu A’immati Ahl-il-Hadîth, sid. 396

Vet – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och acceptera det som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall varken utelämnas eller avvisas. De var befallda att följa Qur’ânen och Sunnah och ansåg att bådadera består av vägledning. De vittnade att deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leder till den Raka vägen och aktade sig för prövningarna och det stränga straffet som är följderna av att gå emot honom.

De anser att Allâh (ta´âlâ) åkallas med Sina namn som Han har namngett Sig själv med, egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med.

Han skapade Âdam med Sin hand.

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han vill.” 1

Det skall däremot inte föreställas.

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Därefter reste Han sig över tronen.”2

Det skall inte heller föreställas. Han kungjorde att Han reste Sig över tronen utan att berätta hur Han gjorde det.3

15:54

210:3