Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om.

Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara föreskrifter, kommer det hjärtat inte att rädda honom från Elden. Inte heller kommer hans ytliga islamiska handlingar att rädda honom från Elden om han inte har dold tro.