Tro innan bevisning tyder på svag tro

Vissa lärda lider av sjukdomen som går ut på att tro först och bevisa sen. Först fastställer han en dom. Om han sedan får reda på en text i Qur’ânen eller Sunnah som går emot det han tror på, så försöker han tolka den utmed sin tro. Även om en själ kan avvika ibland varpå man tolkar en text på ett föraktfullt sätt bara för att uppfylla sitt mål, så bevisar företeelsen en svag tro. Ty Allâh sade till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut…”

Det där berör den innerliga renheten:

وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

”… utan underkastar sig dem helt och fullt.”1

Det där berör den ytliga renheten.

Den innerliga underkastelsen handlar om att inte ta illa upp ehuru han beslutar något vi inte vill och något vi hatar.

Den ytliga underkastelsen handlar om att underkasta sig helt och fullt. Samtliga människor är skyldiga att göra det och framför allt studenterna. När studenten får reda på beviset i Qur’ânen och Sunnah så skall han lyssna och lyda. Jag svär vid Allâh att han inte gör det utav svaghet. Så sjunker han varken hos Allâh eller hos skapelserna. Det får honom faktiskt att stiga i grader. Den som ödmjukar sig inför Allâh lyfter Allâh upp honom. Så vackert det låter när en person säger:

”Jag lade inte märke till att hadîthen tyder på det. Jag kände inte till hadîthen. Jag lade inte märke till att versen tyder på det. Jag visste inte att den var specificerad. Jag visste inte att den var avskaffad. Lov och pris tillkommer Allâh som lät mig veta det. Härmed håller jag mig till det.”

Detta är kunskap. Detta är lydnad och underkastelse till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ash-Shâfi´î (rahimahullâh) brukade säga:

”Om en hadîth är autentisk så är den min åsikt medan jag lever och när jag har dött.”

Till följd därav kunde det hända att de som debatterade med Shâfi´iyyah sade till dem:

”Detta är er imams åsikt. Hadîthen är autentisk och han har sagt: ”Om en hadîth är autentisk så är den min åsikt medan jag lever och när jag har dött.”

Titta på denna ödmjukhet mot Allâh! Till och med när han är död! Så om ash-Shâfi´îs ord går emot en hadîth så säger vi att hadîthen är ash-Shâfi´îs åsikt och inte hans ord.

14:65