Tre typer av slakter och deras villkor

I detta kapitel nämner författaren tre typer av offringar:

1 – Hady som slaktas under vallfärden eller ´Umrah, obligatoriskt som rekommenderat.

2 – Udhhiyyah som slaktas på ´Adhhâ-dagen.

3 – ´Aqîqah som slaktas för den nyfödde.

De bästa djuren som offras till dessa tre offringar är:

1 – Kamel.

2 – Ko.

3 – Får.

Villkoren för att dessa offringar skall var giltiga är följande:

1 – Fåret måste ha fyllt sex månader.

2 – Geten måste ha fyllt ett år.

3 – Kamelen måste ha fyllt fem år.

4 – Kon måste ha fyllt två år.

Ett får räcker för en person medan både en kamel och en ko räcker för sju personer. Sålunda får sju personer vara med om att dela på en kamel eller en ko. Detta gäller både Hady och Udhhiyyah.

Offret är ogiltigt om det skulle vara:

1 – Enögt.

2 – Smalt.

3 – Haltande på så sätt att ett av benen är drabbat så att det inte kan gå i tempo med de friska djuren.

4 – Tandlöst efter att ha tappat tänderna.

5 – Sjukt vars sjukdom är klar och tydlig. Skulle djuret däremot vara drabbat av en enkel sjukdom som inte påverkar köttet, påverkar det inget.

6 – Enörat eller enhornigt efter att ha fått örat respektive hornet avhugget.

7 – Att det har fått mestadelen av örat eller hornet avhugget.

Men om djuret skulle sakna öron eller horn från födseln, är det giltigt att offra det. Likaså är det giltigt att offra kastrerade boskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) offrade ett kastrerat får1. Faktum är att ett kastrerat djurs kött må vara bättre än ett annat. Dessutom är det giltigt att offra ett får eller en ko som har fått mindre än halva örat avhugget. Skulle det avhuggna emellertid vara halva örat eller mer, anses det vara ogiltigt.

1 Ahmad (6/220), Ibn Mâdjah (3122) och al-Bayhaqî (9/267) via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).