Tre syner

Amos 7:1

www.bibeln.se/las/2k/am

https://www.bible.com/bible/1223/AMO.7.SFB15

1Denna syn lät Herren Gud mig se: han skapade en svärm gräshoppor när gräset spirade på nytt efter kungens slåtter. 2Och när de hade ätit upp nästan allt gräs i landet sade jag: ”Förlåt ditt folk, Herre Gud! Hur skall Jakob kunna bestå, ett så litet folk?” 3Då ångrade sig Herren och sade: ”Det skall inte ske.”

4Denna syn lät Herren Gud mig se: han kallade på eldregnet, och när det hade förtärt det stora djupet och höll på att förtära åkerjorden 5sade jag: ”Sluta, Herre Gud! Hur skall Jakob kunna bestå, ett så litet folk?” 6Då ångrade sig Herren. ”Inte heller detta skall ske”, sade Herren Gud.

7Denna syn lät Herren Gud mig se: han stod vid en mur med ett lod i handen. 8Och Herren frågade mig: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”Ett lod.” Då sade Herren: ”Se, jag prövar mitt folk Israel med ett lod; jag kan inte längre skona det.

9Isaks offerplatser skall härjas

och Israels helgedomar läggas öde.

Jag skall höja mitt svärd mot Jerobeams ätt.”