Tre skilsmässor på en gång är en enda skilsmässa

Fråga: Vi har hört från dina lektioner att den övervägande åsikten är att tre skilsmässor på en gång räknas som en enda skilsmässa. Men om avsikten är att han skiljer sig tre gånger och inte bara poängterar skilsmässan, räknas den som tre gånger då?

Svar: Om en man säger till sin maka ”Du är skild, du är skild, du är skild” och menar bara att understryka skilsmässan, gills den bara en gång. Jag vet inte att de lärda har delade åsikter kring detta. Men om han menar att varje skilsmässa skall räknas för sig, så anser majoriteten att den räknas som tre skilsmässor och att kvinnan därmed separeras från honom.

Den övervägande åsikten är att de räknas som en enda skilsmässa. Beviset är Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) allmänna ord som är bekräftade i Muslims ”as-Sahîh”:

På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakrs och ´Umars tid räknades tre skilsmässor som en enda skilsmässa. När människorna började skilja sig mycket på det viset, sade ´Umar: ”Jag ser att människorna påskyndar något som de brukade ta det lugnt med. Vi borde implementera den på dem.” Till följd därav implementerade ´Umar tre [skilsmässor] på dem.”

De flesta lärda tog efter hans åsikt. Den korrekta åsikten är dock att den skall räknas som en enda skilsmässa oavsett om han säger ”Du är skild tre gånger” eller ”Du är skild, du är skild, du är skild”.