Tre principer för att förstå Allâhs namn och egenskaper

Publicerad: 2011-01-08
Talare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd
Källa: at-Tuhfah as-Saniyyah, sid. 45-46

 

Ahl-us-Sunnah säger att man måste förstå tre principer om man skall sysselsätta sig med Allâhs namn och egenskaper:

1 – Att man är övertygad om att ingen är kunnigare om Allâh än Allâh:

قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ

”Säg: ”Är det ni eller Allâh som vet bäst?”1

2 – Att ingen skapelse är kunnigare om Allâh än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han är den kunnigaste skapelsen om Allâh:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

”Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”2

3 – Allâh är dold för oss och vi ser inte Honom. Således kan en människa inte ge sig in i några beskrivningar som är dolda för henne så länge hon inte har något bevis att gå efter.

Baserat på detta är den korrekta vägen för att förstå Egenskaperna att vi beskriver Allâh såsom Han har beskrivit Sig själv och såsom Hans sändebud har beskrivit Honom. Vi överskrider inte Qur’ânen och Hadîth. al-Awzâ´î (rahimahullâh) sade:

”Vi roterar med Sunnah.”

Det vill säga när det kommer till att bekräfta och förneka.

Den som håller sig till dessa principer kommer inte att ge sig in i Egenskaperna utan kunskap. På så sätt ser vi hur förstörd skolastikernas metodik är när de låter sina åsikter gå före Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.

1 2:140

2 53:3-4