Tre personers bönhörda böner

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3448)

3448 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Abû ´Âsim berättade för oss: al-Hadjdjâdj as-Sawwâf berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Abû Dja´far, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre böner är bönhörda: den förtrycktes bön, resenärens bön och förälderns bön mot sitt barn.”1

1God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3448).