Tre orättvisor

Det finns tre sorters orättvisor:

1 – En orättvisa förlåts inte av Allâh, nämligen avguderi:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

2 – En orättvisa förbises inte alls av Allâh, nämligen skapelsernas orättvisor sinsemellan. Till Allâhs fullkomliga rättvisa hör att alla skapelser ställs inför rätta för sina orättvisor.

3 – En orättvisa hamnar under Allâhs vilja; antingen straffar Han gärningsmannen för den eller också förlåter Han honom. I detta fall rör det sig om slavarnas synder, frånsett avguderi, som de trotsar sin Herre med.

14:48