Tre meningar bort från friheten

Ibn Abî Hâtim berättade: Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Ahmad bin Hanbal sade:

Jag blev tillsagd att skriva ned tre meningar för att bli frisläppt. Jag gick med på det varefter de sade: ”Skriv att Allâh är evig och har alltid varit det.” Det gjorde jag. Sedan sade de: ”Skriv att allt utom Allâh är skapat.” Det gjorde jag. Sedan sade de: ”Skriv att Allâh är Qur’ânens herre.” Jag sade: ”Det ska jag inte göra”, och kastade iväg pennan.”

Bishr bin al-Hârith sade:

Om han hade skrivit ned det hade han uppfyllt deras mål.”