Tre månadsperioder eller tre rena perioder?

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ

”I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre (قروء ) tidsperioder.”1

De lärda är oense om vad de tre tidsperioderna åsyftar. De lärda i Kûfah säger att de åsyftar månadsperioder. Den åsikten delas av ´Umar, ´Alî, Ibn Mas´ûd, Abû Mûsâ, Mudjâhid, Qatâdah, adh-Dhahhâk, ´Ikrimah, as-Suddî och Ahmad bin Hanbal.

De lärda i Hidjâz säger att de åsyftar rena perioder. Den åsikten delas av ´Â’ishah, Ibn ´Umar, Zayd bin Thâbit, az-Zuhrî, Abân bin ´Uthmân och ash-Shâfi´î.

Vet också att de är enade om att ordet (قروء ) står för tidsperioder. Alltså är alla enade om att den frånskilda kvinnans vänteperiod varar tre tidsperioder…

Enligt mig har ingen teori giltiga bevis för sina åsikter… Det är möjligt att säga att hennes vänteperiod är över efter antingen tre rena perioder eller också efter tre månadsperioder. Det är inga problem med det. Ty flera lärda tillåter att en gemensam term tillämpas på två betydelser. På så sätt kombineras alla bevisen, oenigheten avtar och meningsskiljaktigheten upphör.

12:228