Tre män från paradiset

´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Faqîh och andra underrättade oss via tillstånd: ´Umar bin Muhammad underrättade oss: Hibatullâh bin Husayn underrättade oss: Muhammad bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr ash-Shâfi´î underrättade oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: Zakariyyâ bin ´Adî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr underrättade oss, från Ibn ´Aqîl, från Djâbir som sade:

”Tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick vi ut till en palmodling i Aswâf som ägdes av en av Hjälparnas kvinnor. Hon hade dukat för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en palmdunge. Han sade: ”Nu skall en man från paradiset komma till er.” Abû Bakr kom. Därefter sade han: ”Nu skall en man från paradiset komma till er.” ´Umar kom. Därefter sade han: ”Nu skall en man från paradiset komma till er.” Genom palmträden såg jag hans nedsänkta huvud. Därefter sade han: ”Allâh! Om Du vill blir det ´Alî.” ´Alî kom. Kvinnan från Hjälparna slaktade ett lamm till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tillagade det. Han åt och vi åt. När det var dags för Dhuhr gick han upp och bad och vi bad. Han tvådde sig inte och inte heller tvådde vi oss. När det var dags för ´Asr bad han utan att två sig. Inte heller vi tvådde oss.”1

Hadîthen är god och rapporterad av at-Tirmidhî via Zakariyyâ bin ´Adî.

1at-Tirmidhî (80), Ahmad (3/387) och at-Tayâlisî (2/138).