Tre gravbesökare

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 179

Fråga: Vad är domen för att gå till gravar som bes om hjälp eller medling?

Svar: Den som går till gravar för att åkalla eller be till Allâh där i hopp om att erhålla de dödas välsignelse, vilket ignoranter anser att man gör, är en vilsen innovatör. Däremot utesluts han inte ur islam. Han hädar alltså inte. Det är emellertid obligatoriskt att han slutar göra så och lär sig.

Går han emellertid till gravarna för att be de döda om hjälp och åkalla dem i hopp om deras medling för att uppnå välfärd och undvika ofärd, åkallar han någon annan än Allâh om hjälp. Åkallan om hjälp är en dyrkelse i sig, den som ägnar den åt någon annan än Allâh hädar stort. Dör han i det tillståndet utan ånger, kommer han aldrig att erhålla Allâhs förlåtelse eller rätt till medling. Allâh (´azza wa djall) sade om sådana människor:

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

Då skall medlarnas förböner inte vara dem till någon nytta.”1

I och med att de utelämnade Allâhs påbud och gjorde Hans oförlåtliga förbud, får de ligga som de bäddar.

Vad beträffar den som besöker gravar på ett föreskrivet sätt och ber för de döda på ett föreskrivet sätt, så följer han Sunnah.

174:48