Tre befarade faktorer som tillåter Tayammum

al-Bukhârî sade:

7 – Kapitel: Om den sexuellt orene befarar sjukdom, död eller törst får han bruka Tayammum

Här nämns tre faktorer. Den som befarar sjukdom får bruka Tayammum, än mindre den som befarar död. Detsamma gäller den som befarar törst. Om han har endast lite vatten med sig som han behöver till att dricka, får han använda sig av Tayammum. Om han har endast lite vatten med sig som han behöver till bilen, får han använda sig av Tayammum. Om han har mycket vatten men befarar sjukdom, får han nyttja Tayammum. Om han befarar död likadant.

Om han redan är sjuk och fruktar att bli än sjukare om han brukar vatten, får han göra Tayammum. Om han får göra Tayammum för att han fruktar sjukdom, så får han göra detsamma om han fruktar förlängd sjukdom.

Får han bruka Tayammum om han befarar mild sjukdom liksom förkylning? Ja, al-Bukhârî nämnde sjukdom, inte svår sjukdom. Även en förkylning kan vara svår. Visserligen är de flestas förkylning mild varför de inte påverkas avsevärt av den. Men det finns faktiskt förkylningar som är jobbiga och tar på bröstet, nerverna och huvudet och kan till och med försvåra andningen.