Träden och frukterna i paradiset

at-Tirmidhî1 rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade: ”För Mina rättfärdiga tjänare har Jag förberett något inget öga har sett, inget öra har hört och inget människohjärta har kunnat föreställa sig. Läs om ni vill:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

”Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar dem…”2

I paradiset finns ett träd som det tar hundra år för en ryttare att rida i dess skugga. Läs om ni vill:

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

”Evig skugga.”3

Abû ´Îsâ sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

al-Bukhârî4 rapporterade via Mâlik bin Sa´sa´h som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han talade om sin himmelsfärd:

”Det yttersta sederträdet lyftes upp till mig. Dess frukter var som de väldiga tankarna i Hadjar5. Dess blad var som elefantöron. I dess rot fanns fyra floder; två floder på utsidan och två floder på insidan.”

Muslim6 rapporterade via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att människorna sade i samband med solförmörkelsebönen:

”Allâhs sändebud! Vi såg hur du gick fram i bönen och därefter bakåt.” Han sade: ”Jag såg paradiset och ville ta tag i en druvklase. Om jag hade tagit den, skulle ni ätit av den så länge världen existerade.”

at-Tirmidhî7 rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett träd i paradiset utan att dess stam är av guld.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

1 3292.

2 32:17

3 56:30

4 3674.

5 Ibn-ul-Athîr sade:

”Hadjar är en by nära al-Madînah.” (an-Nihâyah (2/486))

6 907.

7 2525.