Torkningen skall utövas ett udda antal gånger

al-Bukhârî sade:

161 – ´Abdân berättade för oss: ´Abdullâh berättade för oss: Yûnus underrättade oss, från az-Zuhrî: Abû Idrîs berättade för mig att han hörde Abû Hurayrah berätta att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvår sig skall blåsa ut vatten ur näsan och den som torkar sig skall göra så ett udda antal gånger.”

Det betyder att den som har torkat sig fyra gånger skall torka sig en femte gång, den som har torkat sig sex gånger skall torka sig en sjunde gång och den som har torkat sig två gånger skall torka sig en tredje gång, vilket är emellertid irrelevant. Ty det är ett måste att torka sig minst tre gånger. Salmân al-Fârisî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd oss att vi torkar oss med färre än tre stenar.”1

1Muslim (262).