Torkning trots tillgång till vatten

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/111)

Jag frågade min fader om mannen som tömmer tarmarna varefter han torkar sig med tre stenar eller tvättar sig med vatten och sedan ber. Är hans bön giltig om han har tillgång till mycket vatten? Han svarade:

”Om stenarna renar gills bönen. Samma sak gäller om han tvättar sig med vatten. Bådadera gills.”