Torkning och tvättning efter naturligt behov

Rening efter tarmtömning och urinering har tre fall:

1 – Endast torkning med stenar.

2 – Endast tvättning med vatten.

3 – Bådadera.

Vissa säger att det är bättre att både torka och tvätta sig medan andra säger att det är en innovation eftersom det inte har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde bådadera. Angående hadîthen vari profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Qubâ’s befolkning: ”Allâh har berömt er” varpå de svarade: ”Efter stenar använder vi vatten”, så är den svag.

Den korrekta åsikten är att det inte är en innovation att både torka och tvätta. Det rengör bättre. Bara för att det inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betyder det inte att det är förbjudet. Det bevisar bara att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det som var enkelt. Ibland var han på en plats där det var enklare att torka sig med stenar och ibland där det var enklare att tvätta sig med vatten och Allâh vet bättre.