Torkning och tvättning efter naturliga behov

Orenheten som inte är avguderi är en mildare sådan. Det räcker att torka bort den. Exempelvis räcker det att torka könet och anus efter naturligt behov med stenar och dylikt. Därmed blir platserna rena och behöver inte tvättas. Man kan alltså både tvätta sig och torka sig. Torkningen sker med stenar och dylikt medan tvättningen sker med vatten. Om man bara gör en av dem, så räcker det enligt samstämmigheten. Om han bara torkar sig, så räcker det enligt samstämmigheten.