Torkning med växter och grenar

Fråga: Är det tillåtet att torka sig med växter och grenar efter naturligt behov?

Svar: Det är okej om de inte används och om de renar.