Torkning med stenar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/110)

Jag frågade min fader om mannen som torkar sig med stenar. Han svarade:

”Det är harmlöst om det renar det drabbade området.”