Torkning i vattnets närvaro

Fråga: Får man torka sig efter naturligt behov om det finns vatten eller är det som Tayammum bara tillåtet vid brist på vatten?

Svar: Nej, nej. Det är korrekt att torka sig ehuru det finns vatten. Det råder samstämmighet om det. De lärda är eniga om det. Det är inte som Tayammum.