Tora uppenbarades på tavlor

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالطُّورِ وَ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ

”Vid at-Tûr! Vid Skriften, nedtecknad på öppna ark!”1

De lärda är oense om denna Skrift. Vissa sade att det rör sig om den bevarade tavlan, al-Lawh al-Mahfûdh. Det är fel. Den är inte nedtecknad på ark.

Andra sade att det rör sig om böckerna som består av människornas handlingar. Muqâtil sade:

”På Domedagen kommer människorna känna till sina handlingar nedtecknade på öppna ark.”

Även om denna åsikt är starkare och mer korrekt än den första åsikten och has av flera Qur’ân-tolkare, är den omtalade Skriften till synes en uppenbarad Skrift från Allâh. Allâh svär vid den för dess väldighet och majestät och de befintliga budskapen som gör anspråk på Hans herravälde, enhet och vägledning av Hans skapelser.

Det har sagts att Skriften är Tora som Allâh uppenbarade för Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det verkar som om personen med denna åsikt förknippade Skriften med at-Tûr. Men Tora uppenbarades inte i form av öppna ark. Den uppenbarades i form av tavlor. I så fall får man säga att den är i form av öppna ark i himlen och att den som uppenbarades i form av tavlor.

Det har också sagts att Skrift är Qur’ânen. Förmodligen är den åsikten starkast. Allâh beskrev Qur’ânen som en bevarad Skrift i form av rena blad i händerna på ädla och plikttrogna änglar. Blad är ark. Att den är i änglarnas händer betyder att den är öppen. Baserat på detta svär Allâh vid det bästa berget och den bästa Skriften. Det i sig omfattar två väldiga profetskap; Mûsâs profetskap och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallâm) profetskap. Ofta nämns de och deras trakter tillsammans. Exempel på det är kapitlet ”at-Tîn”.

152:1-3