Tora – Allâhs tal och skrift

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/102)

Fråga: Qur’ânen, Tora och Evangeliet är alla Allâhs (´azza wa djall) tal. Vi vet också att Allâh skrev Tora med Sin hand. Hur går det ihop?

Svar: Han skrev Tora med Sin hand och Han uttalade den. Dementerar skrift tal? Han uttalade Tora och Han skrev Tora i Bevarade tavlan. Han skrev Tora till Mûsâ (´alayhis-salâm). Att Han skrev Tora betyder inte att Han inte uttalade den. Han både skrev den och uttalade den. Samma sak gäller alla andra Hans skrifter.

Alla skrifter som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har uppenbarat för Sina profeter och sändebud är Hans tal. Vi måste betro alla skrifter, både de vi känner och de vi saknar kunskap om. Den troende betror alla Allâhs skrifter som Han har uppenbarat för Sina profeter, såväl de vi känner till vid namn – Tora, Evangeliet, Psaltaren, Ibrâhîms skrift och Mûsâs skrift – som de vi inte känner till vid namn:

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Säg: ”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarats för Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ya´qûb och deras efterkommande och det som uppenbarades för Mûsâ och ´Îsâ och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Honom.”1

Vi betror allt som profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) har framfört. Allt är Allâhs (´azza wa djall) tal. Ibland har Han talat direkt, ibland har Djibrîl stigit ned med budskapet till Hans profeter.

12:136