Tonåringarnas Takfîr orsakar villfarelse och avvikelse

Dessa konferenser hålls för att klargöra vad ämnet – Takfîr – medför och att ungdomarna inte skall gå in i det. Med tanke på att jag är nära en stor mängd ungdomar och studenter sedan en lång tid tillbaka, ser jag hur många ungdomar drar sig till dessa frågor och känner sig bekväma med dem. Det är inte det som åligger dem. Vad som åligger dem är att gå in i och forska kring det som gagnar dem i deras religion. Däremot är det intet bra att alla går in i frågor som är specifika för en domare, Muftî eller dylikt. Faktum är att det orsakar en villfarelse och en avvikelse. Det kan också leda till att personen börjar döma utmed sin lust. Om han exempelvis inte tycker om en persons agerande eller säger att hans agerande fordrar att han hatar religionen, gör han Takfîr på honom utmed fordringen. Detta finns i vissa islamiska länder. Det finns grupper som gör Takfîr utmed fordringen. De säger exempelvis att en viss persons ord fordrar det ena och det andra. Dock säger de lärda inom principerna – Usûliyyûn – och andra att en åsikts fordring är ingen åsikt och att den som citerar otro är inte otrogen. Visst kan en person uttala sig på ett förkastat sätt, men det är inte så allvarligt som de får det att framstå.

En annan fråga som har fått folk att gå in i Takfîr-ämnet över lag är domen med något annat än det som Allâh har uppenbarat. Domen är känd och detaljerad i de lärdas böcker om trosläran, Hadîth, Fiqh och Qur’ân-tolkningar sedan gammalt. Ibn ´Abbâs och islams imamer har talat om frågan. I dag finner du femtonåringar, sjuttonåringar, tjugoåringar och tjugofemåringar som inte kan Fiqh- och ´Aqîdah-relaterade domar debattera om domen för att styra med något annat än det som Allâh har uppenbarat. Dessa frågor har vissa grupper gjort till ett mål för att återuppliva Takfîr-frågorna.