Tolkning av kapitlet Hûd

Tolkning av kapitlet Hûd

3109 – Ahmad bin Manî´ berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss, Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Och Han skapade Sin tron ovanpå vattnet.”1

Hadîthen är god.

1Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40).